PROJEKTEK

A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE FEJLESZTÉSEI

A jáki Szent György-templom
felújítása

Magyarország legjobb állapotban fennmaradt, leghíresebb román kori temploma a jáki templom. Ez a fenséges templom, mely az Árpád-házi királyok korából maradt meg, igazi dísze a környéknek és nem mellesleg az egyik legfontosabb, Európa-hírű egyházi műemlékünk. Az épületen nyomon követhetőek az építészeti változások, alapvetően román kori építmény, gótikus stílusjegyekkel színesítve.

Az épület felújítására már több alkalommal is sor került. 2018-ban Magyarország  kormánya támogatásával egy minden eddiginél átfogóbb munka vette kezdetét, amely érinti a Szent György-templomot, a Szent Jakab-kápolnát, az Apáti Házat is.

24 tantermes iskola építése Szombathelyen

A Szombathelyi Egyházmegye az Új Széchenyi Terv Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében az NYDOP-5-3-1/A-12-k2 „Oktatásfejlesztés- Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztésére” tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be és támogatást nyert a “24 tantermes iskola és óvoda építése Szombathelyen” című projekt megvalósítására.

A támogatásból Szombathelyen a Táncsics M. u. 48. alatt új egyházi iskola épül, a Hollán Ernő u. 8. alatt pedig két csoportos óvoda kerül kialakításra.

Jelenleg a Brenner János Általános Iskola két telephelyen működik (Szombathely Petőfi S. u. 6. sz. alatt a felső tagozatosok, a Szombathely Hollán E. u. 8. sz. alatt az alsó tagozatosok tanulnak). Mindkét épület régi, felújításra szorul. Jelenleg az iskola egyik telephelyén sincs tornaterem, ezért a mindennapos testnevelés a téli hónapokban kivitelezhetetlen. Tornacsarnokot viszont régészeti okok, valamint területhiány miatt egyik helyen sem lehet építeni. A két régi épület felújítása helyett az Egyházmegye úgy döntött, hogy egy új telephelyen új épületet létesít az iskolának, ahol mind az alsó, mind a felső tagozatosok elférnek, ugyanakkor az iskola gimnazistákat is képes lesz fogadni. Az új iskolában főleg természettudományok területén (fizika, kémia és biológia) lesz nagy előrelépés, ugyanakkor a mindennapos testnevelés tárgyi feltételei is biztosítva lesznek a csaknem 1 350 m2 nagyságú tornaterem megépítésével.

A megépítésre kerülő iskolaépületekben a tanulók számára európai színvonalú oktatási infrastruktúrát biztosítunk. Az új építésű épületrészek megfelelnek a jelenleg életben lévő előírásoknak, valamint az akadálymentesítés jogszabályi feltételeinek. A 24 tantermes iskola alapterülete 8.313 m2. A tantermek mellett 11 csoportterem, laborok, valamint szertárak és öltözők kerülnek kialakításra. A Brenner János Általános Iskola és Gimnázium 2015.szeptember 1-től már az új helyen kezdi meg tevékenységét. Az iskola fő céljai között szerepel a tehetséggondozás és az egyénre szabott képességfejlesztés, ugyanakkor az iskola céljai közé tartozik a hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók integrációja is.
A megvalósítás időtartama 2013.09.10-tól 2015.05.31-ig terjed.

A támogatás összege/A projekt összköltsége

A projekt támogatott részének összköltsége 2.200.000.000.- Ft., amelynek 100 %-át az Európai Unió és a Magyar Állam biztosítja, a projekt nem támogatott részét az Egyházmegye saját erőből biztosítja.