CSALÁD

CSALÁD HÍREK

a családok élete egyházmegyénkben...

Szeretek családban élni, mert…

Szeretek családban élni, mert… Sok a meglepetés, sok az izgalom. Ha csak ketten vagyunk, házastársak – mert mondjuk, a gyerekek már alszanak – már akkor is rengeteg kellemes vagy kellemetlen...

Szeretünk családban élni…

Szeretünk családban élni… Szeretünk családban élni. Nem azért, mintha könnyű lenne. De minden nehézségével együtt is jó, és folyamatos lehetőséget-terepet ad a változásra. Szeretünk családban...

Apakép

Apakép Fegyelmezés helyett hiteles jelenlét Március 19-én ünnepli egyházunk Szent Józsefet, Mária jegyesét, Jézus nevelőapját. Ő az apák példaképe is, ahogy ezt már több pápa...

A megtalált hit öröme

A megtalált hit öröme Interjú a Szilasi házaspárral A Szilasi házaspárt, Szilasi Miklóst és felségét Szilviát kérdeztük a közösen megtalált hit öröméről, a vallásosság és...
MÉG TÖBB HÍR

Együtt egymás és Krisztus felé – A Kána Welcome zalaegerszegi programjáról

Sok szó esik napjainkban arról, hogy a családok egységének megőrzéséhez nagy szükség van arra, hogy a házaspárok folyamatosan mélyítsék kapcsolatukat. A mindennapokban ez azonban nem könnyű feladat. A munka, a gyerekek, és az egyéb kötelezettségek mellett gyakran néhány szót váltani is alig lehet. Egymás jobb megismerését, a szeretetkapcsolat erősödését segíti a Kána Welcome elnevezésű program, amely egyházmegyénkben Zalaegerszegen a Mária Magdolna Plébánián indult útjára tavaly ősszel. A programról, a célkitűzésekről a szervezőket Szabó-Hidvégi Orsolyát és Szabó Lászlót kérdeztük.  

Mit tudhatunk a Kána Welcome program hátteréről: kik és miért indították ezt a jegyespároknak, házaspároknak szóló programot?

A Kána Welcome a francia eredetű Chemin Neuf Közösség Kána missziójának egy éves képzési programja. (A közösségről és a Kána misszióról bővebben itt is lehet olvasni: http://csalad.martinus.hu/chemin.html) A misszió több mint 30 éve áll a családok, házasok szolgálatában, 30 országban. Ez a képzésük Magyarországon 2020. őszén indult, első alkalommal a mi plébániánkon. Induló csoportunkat három házaspár alkotja. A Kána Welcome fő célja, a pároknak időt, alkalmat biztosítani arra, hogy jobban megismerjék és megértsék egymást, így a szeretet növekedni tudjon köztük. Ezen túl az evangelizációt is szolgálja a program. A résztvevők hitre jutása, hitben való elmélyültsége nem feltétel, az alkalmakon külön hangsúlyt helyezünk arra, hogy mindenki kényelmesen érezze magát, annyit és úgy imádkozunk, hogy az igazodjon a résztvevők hitben megtett útjához. Az sem elvárás, hogy a résztvevők házasok legyenek, a házasságra készülőknek is hasznos és értékes a képzés anyaga. A Chemin Neuf Közösség elkötelezett a keresztények egysége iránt, így a különböző felekezethez tartozók is otthon érezhetik magukat a programban. Külön megfogalmazott célja a képzésnek, hogy a plébániákon a Kána Welcome év során formálódó csoportok esetlegesen a plébánia szolgálatába lépjenek.

Mire próbálják ráirányítani a házaspárok figyelmét a találkozókon?

A párok a találkozók során időt, alkalmat kapnak arra, hogy egymásra tudjanak figyelni, elmondhassák egymásnak, amit egy-egy téma kapcsán éreznek, megélnek. A képzés folytatása pedig maga a Kána hét lehet számukra, ami a Kána misszió központi programja, és amit a Közösség hazánkban már több mint 10 éve, minden nyáron egy alkalommal szervez kb. 35 házaspár részvételével. Itt is sok közös idő várja a párokat, a gyerekeik pedig életkorukhoz igazodó foglalkozásokon, felügyelet alatt élvezhetik a kortárs gyerekek társaságát. Ez a hét sokkal több alkalmat ad a spirituális élményekre, Jézussal való találkozásra, a neki való elköteleződésre, mint a Kána Welcome alkalmai, melyeknek a képzés van a középpontjában. Az idei Kána hétre február 28-ig lehet jelentkezni a közösség weboldalán. Ennek a hétnek magunk is szervezői vagyunk, és egyre többen vesznek részt rajta évről évre a Szombathelyi Egyházmegyéből is, többen már szintén megvalósítóként.

A Kána Welcome programot kiknek szervezik, hány alkalomból áll és kik csatlakozhatnak a találkozókhoz?

A Kána Welcome havi egy – összesen 10 – péntek esti alkalmat jelent. Ezeken a találkozásokon a 3-5 házaspárból álló csoportok egy a program által előre meghatározott témát dolgoznak fel. Rövid közös témafelvezetés után a házastársak párban osztják meg egymással gondolataikat, érzéseiket az adott téma kapcsán, majd lehetőségük nyílik a többiek által megosztott dolgokat is meghallgatni. A témafelvezető gondolatokkal mindig más házaspár készül. A képzés része egy a csoportok által közösen eltöltött hétvége is, ahová a gyerekeket is hozhatják a párok.

A találkozók egymás otthonában történnek, de mi most a vírusveszély miatt online „találkozunk”.

A csoportokért felelős házaspár munkáját egy vezetői útmutató füzet segíti, a résztvevők pedig egy szép, színes munkafüzetet kapnak, amiben előre megtalálják az egyes esték témáinak főbb pontjait, egy-két megosztást segítő kérdést. Jegyzetelhetnek bele, így a későbbiekre is megőrződnek az elhangzottak.

Szerencsés, ha a programért felelős pár már vett részt Kána héten, így ismeri a Kána „pedagógiáját”, és az is hasznos, ha a plébániája (egyházközsége) életében is jártas egy kicsit, de ezen felül nincs egyéb szempont, bárki lehet felelőse egy csoportnak, és abba akár más plébániákról, és felekezetekből is hívhatók meg párok.

A Kána Misszió – Krisztus mellett – a közösségekre épül. Miért fontos ez a megközelítés?

A közösségben megosztott gondolatok során mások szempontjait is megismerjük, más nézőpontból látunk rá a saját helyzetünkre, ami nagyon hasznos, továbbá felszabadító tud lenni, mikor szembesülünk vele, hogy mások ugyanazokkal a nehézségekkel küzdenek, mint mi. A hitünket pedig át tudja hatni a többiek hite. Megerősít. A közösségi találkozások alkalmat, ritmust adnak a Jézussal való találkozásunknak. Ilyenkor együtt figyelünk rá, és ő ott van köztünk, ahogy ígérte.

A házaspárok felismerik, hogy kapcsolatuk érdekében szükségük van időnként új nézőpontokra, tippekre a szeretetközösségük jobb, mélyebb megélésére?

Van akinek erre van igénye, vagy talán szerencsésebb megfogalmazás az, hogy van akinek erre van felismerése, és van olyan – mint például mi, miután 2017-ben részt vettünk a Kána héten – aki a Kána héten döbben rá, hogy mennyire más elképzelésünk volt a „jó” házasságról a Kána hét előtt, és azután.

Eddig hogyan alakult a zalaegerszegi program?

Nagyon jól halad, pozitív visszajelzéseket kapunk a résztvevőktől, illetve az online alkalmakon mi is tapasztaljuk, hogy a házaspárok szívesen vesznek részt nem csak jelenlétükkel, de valóban tevőlegesen is alkalmakon. Sajnos a pandémia miatt csak az első alkalmat tudtuk személyesen megtartani, de bízunk benne, hogy a közeljövőben, a tavasz beköszöntével személyesen is találkozhatunk. Azt mindannyian érezzük, hogy a lelki tartalom igazán a személyes együttléten átadható, de nagyon jó megtapasztalni azt is, hogy a házaspárok az egyes alkalmakra történő felkészülésben mit élnek meg közösen, hogyan működnek együtt, mit tapasztalnak meg, és milyen új, eddig nem ismert értékeket fedeznek fel egymásban.

Még várnak-e jelentkezőket? Illetve ha nem, akkor mikor indul a tervek szerint a következő program?

 A Kána Welcome program egy teljes évet ölel fel, a havi alkalmak egy pontosan felállított tanítási terv részét képezik. Év közben is lehet csatlakozni, de nem szerencsés az év felén túl ezt megtenni. A házaspárok eddigre már sok mindent megéltek közösen, és az év nagy része már lezajlott. A következő Kána Welcome idén ősszel indul majd, remélhetőleg már Szombathelyen is. Jelentkezni 2021. szeptemberben a Chemin Neuf közösség weboldalán, és facebook oldalán keresztül lehet majd.

 

Szeretek családban élni

Szeretek családban élni, mert ez egy olyan szeretetkapcsolat, mely Istentől származik, az Ő terve szerinti és melyet megáld. Az Örökkévaló nekem szánta feleségemet, akit nekem nagy-nagy gondoskodással kiválasztott, hogy együtt egymást és a ránk bízottakat segítve eljussunk az örök életre.

A Mihálykó család tanúságtétele

Sokat láttunk a világból. A Jóisten kegyelméből külön-külön, majd később párként is eljutottunk a világ sok különböző országába, más kontinensekre. Láttuk a sok-sok csodát, ámultunk, milyen nagy az Úr.

Házasság hete

Házaspárok lelkigyakorlata lesz gyermekfelügyelettel a Martineum Felnőttképző Akadémián

  1. június 25. (péntek) 18.00 – június 27. (vasárnap) 14.00 között.

 Vezeti: Molnár János atya (Zalaegerszeg)

Mikolás család tanúságtétel

Szeretek családban élni, mert ez egy olyan szeretetkapcsolat, mely Istentől származik, az Ő terve szerinti és melyet megáld. Az Örökkévaló nekem szánta feleségemet, akit nekem nagy-nagy gondoskodással kiválasztott, hogy együtt egymást és a ránk bízottakat segítve eljussunk az örök életre. Egymagam oda sem érnék.. Isten nagyszerű terve szerint szövetséget kötöttünk, mint ahogy Ő a választott néppel. A szövetség szerint egymást el nem hagyjuk, a végsőkig kitartunk a szeretetben… a szeretetben, ami nem folyamatos öröm, hanem néha szenvedés, néha fájdalom, sokszor küzdelem, de velünk van az, aki ezt a kapcsolatot megáldotta, és Ő is elköteleződött velünk, így ez a kapcsolat nem csak horizontális kettőnk között, hanem vertikális is az Úr felé. Folyamatosan gondot visel ránk, tanít minket egymás által, a gyermekeink által, és ez ad örömöt: együtt lenni, együtt fejlődni az Úr színe előtt. Ha Ő jelen van a családunkban együtt növekedünk a hitben egymásba kapaszkodva. Kiegészítjük egymást feleségemmel, nem vagyunk tökéletesek, a hiányosságainkat maga a Mindenható pótolja. A boldogság nem valami cél, hanem maga az út együtt Krisztussal. Jó irányba haladunk és ez ad igazi belső békét, örömet.

Gyermekeim mellett türelmet tanulok, leereszkedem hozzá, meghallgatom, szeretem ha mesél nekem mi történt vele, ha elmondja mi a bánata, megnézem a rajzot amit nekem készített, elmagyarázza mit kellene rajta látnom, és büszke a rajzra, lelkesen magyaráz.. és meg kell dicsérjem: Tényleg szép.

Így van a mi Mennyei atyánk is velünk: büszkék vagyunk a mi kis apró dolgainkra, lelkesen meséljük neki, hogy mit csináltunk neki, és Ő.. Ő meg csak mosolyog és szeret, pusztán azért mert az övéi vagyunk.

Mikolás  család: János, Anita, Bendegúz, Luca és Levente

 

Mihálykó család tanúságtétel

Sokat láttunk a világból. A Jóisten kegyelméből külön-külön, majd később párként is eljutottunk a világ sok különböző országába, más kontinensekre. Láttuk a sok-sok csodát, ámultunk, milyen nagy az Úr. Látva a kaliforniai óriásfákat, alámerülve a Vörös-tenger csodálatos halai közé, feltúrázva Korzika nagy hegyeire nem gondoltuk: a legnagyobb csoda még hátra van, melyet rengeteg ima és több év várakozás után az Úr megadott nekünk. Gyermekünk született, általa családdá váltunk. Azóta nem kell messze mennünk, hogy megéljük a csodát. A Jóisten naponta elhalmoz minket szeretetével és kegyelmével. Emberi gyarlóságunk néha megnehezíti, hogy jól csináljuk a dolgunkat, de nem telik el úgy nap, hogy ne adjunk hálát a családunkért, a gyermekünkért, a lényéből áradó életszeretetért, a humoráért, a sok nevetésért, a feltétlen szeretetért, azért, hogy taníthatjuk őt, és azért, hogy ő is tanít minket.

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita egyik könyvében olvastuk a következő sorokat:

„Isten a teremtésben a szülőket alkotótárssá avatja. De nemcsak a gyermek testét, hanem a lelkét is az ő közreműködésükkel formálja ki. Ebben az alkotó folyamatban nem hagyja magukra őket, hanem saját tulajdonságaiból, hatalmából és szeretetéből ad nekik.”

Szeretünk családban élni, mert ezáltal a Jóisten munkatársai, tervének segítői, a legnagyobb csoda megtapasztalói lehetünk.

Mihálykó család: Andrea, Béla és kisfiúk, Balázs 

Február immár hagyományosan a Házasság Hete programsorozat ideje is hazánkban. Néhány nap amikor kicsivel többet foglalkoznak a médiumok a házassággal, és amikor talán maguk a házasfelek is így tesznek. Egyházmegyénkben Szombathelyen és Zalaegerszegen is gondoltak a házaspárokra. Gyakran mondjátok ki egymásnak: szeretlek! Ez a házasság megerősítésének egyik módja, mondta Székely János megyéspüspök február 14-én a Házasság Hete program szombathelyi záróeseményén a Székesegyházban. A megjelentek megújították az esküvőn tett fogadalmukat, és gyertyát helyeztek el a főoltárnál.

Kimondani mindennap: szeretlek!

házasság hete

Lezárult a Házasság Hete program egyházmegyénkben

Házasság Hete Zalaegerszegen – Zenés szentségimádással indult a program

Idén a Házasság Hete sem a megszokott formát ölti. De talán most csúcsosodik ki igazán a lényeg, amikor nem a programra, hanem egymásra figyelnek, nem kimerülnek a sok programban, hanem feltöltődnek a szeretet forrásánál a házaspárok. Így hívta a zalaegerszegi szervező csapat a házaspárokat egy közös szentségimádásra.

Az estről a Zalaegerszegi Tv készített felvételt, amelyet megtekinthetnek itt.
Link:
Zenés szentségimádás

A házasság egy semmi máshoz nem hasonlítható, néha embert próbáló életközösség. Enélkül az emberi társadalom széthullik, emelte ki szentbeszédében Székely János. A megyéspüspök hozzátette:  a házasság által tud létezni az emberiség és általa tudjuk továbbadni a szeretetet. Az idei mottó: Bírjuk a gyűrődést, jól kifejezi, hogy a házasság embert próbáló dolog. De megtanítja az embereket odaajándékozni magukat a másik félnek. A szeretet különös könyörtelenséggel vezeti a házaspárokat az általuk megkezdet úton, ahol rádöbbennek, hogy semmi más nem fogja őket összetartani csak  a szeretet és Isten kegyelme, idézte egy könyv gondolatait Székely János. Folytatta: a szeretetnek a titokzatos célja egy világméretű forradalom, amelynek tisztítótüzén keresztül lassan minden szeretetté válik.

A házaspárok egyik legfontosabb dolga, hogy a gyakran kimondják egymásnak: szeretlek. Akkor is ha ehhez nincs kedvük, ha nehéz az életük. A házasságba bele kell tenni a szíveteket, mindent oda kell adni. Udvarolni egy életen át, ezt tanácsolta a férjeknek Székely János, míg a feleségeket ara kérte, hogy őrizzék meg kedvességüket, jóságukat.
A szentbeszédet követően megújították az esküvőn tett fogadalmukat a házaspárok, majd mécseseket helyeztek el a főoltárnál, hálából életük közös kalandjáért. A szentmise végén következett a Házas-Társas Játék eredményhirdetése. Minden eddiginél többen közel 250-en vettek részt a játékban. Köszönet a szervezőknek a programokért és a lebonyolításért.

A szentmise visszanézhető egyházmegyénk Youtube csatornáján.

Házaspárok lelkigyakorlata Szombathelyen 2021 nyarán. Jelnetkezési információk...

Házaspárok lelkigyakorlata lesz gyermekfelügyelettel a Martineum Felnőttképző Akadémián

  1. június 25. (péntek) 18.00 – június 27. (vasárnap) 14.00 között.

 Vezeti: Molnár János atya (Zalaegerszeg)

Részvételi díj szállással és teljes ellátással: 18.000,- Ft/házaspár

A gyermekek után kérjük, hogy lehetőségeitek szerint járuljatok hozzá a költségekhez!

Jelentkezési határidő: 2021. június 10.

A létszám korlátozott, érdemes időben jelentkezni.

 

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Martineum Felnőttképző Akadémia, 9700 Szombathely, Karmelita u. 1.

Elérhetőség, információ: markovits@martineum.hu; www.martineum.hu