Hivatásgondozó nap a Martineumban

Május 22-én szombaton a szombathelyi Egyházmegye Hivatásgondozó
Bizottságának szervezésében lelki nap volt a Martineum Felnőtképző
Akadémián. Kilenc fiatal részvételével zajlott le a rendezvény.
A nyitó imádságot követően két kispap tett tanúságot hitéről és hivatásáról.
Járfás Ádám és Rákos József 3. éves teológusok a győri Szeminárium
növendékei. Imádság majd kötetlen beszélgetés következett. Ezután szentmisén vettünk részt a Kálvária templomban.
A közös ebéd után elköszöntünk egymástól.
A Hivatásgondozó Bizottság a következő e-mail címen várja a leveleket a papi hivatás vagy lelki kérdések iránt érdeklődőktől.
 
 
Szombathelyi Egyházmegye Hivatásgondozó Bizottsága