Lehár 145 Emlékév - Hősök Napja

Szombathelyen a Zárda /Szent Norbert/ templomban Hősök Napján szép számú hívő előtt mutatott be szentmisét Nagy Gábor atya, aki beszédében hangsúlyozta: Két kősziklán áll az életünk. Az egyik a Jóisten, a másik a Boldogságos Szűz Mária. Ezen sziklákra támaszkodtak hős elődeink is.
A szentmise után a Kálvária utca végén található császári és királyi 83-as és 106-os gyalogezred emlékművénél folytatódott a megemlékezés.
Emlékező beszédet mondott Wolfgang Wildberger ezredes /Ausztria/, aki elmondta, hogy ciprusi békemissziója alatt megtapasztalta, hogy éles helyzetben nemzetektől függetlenül a katonák helytállására épp úgy igaz ma is a 106-os gyalogezred jelmondata: “Bátorság és hűség!”
Az esemény hősökért mondott imával, koszorúzással folytatódott, majd a Szózat eléneklése után felhangzott a Takarodó.