Reggeli imák

 1. Édes Jézus, légy vendégünk,
  áldd meg, amit adtál nékünk!

 2. Atyánk, a föld minden javát jóságodból élvezzük.
  Add, hogy a szent igazságot szomjúhozzuk s éhezzük!

 3. Székely asztali áldás
  Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
  Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának.
  Nyújtsd ki atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
  Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
  Ételben, italban legyen bőven részünk.
  Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. Ámen

 4. Megígérted: velünk leszel,
  Asztalunknál velünk eszel,
  Mint akárki, ha velünk ül.
  Add, Uram, hogy közösségünk,
  Téged itt lásson vendégül.

 5. Kevés hallal s pár kenyérrel nagy tömeget jóllakattál.
  Áldd meg, amit nekünk adtál
  soha egy embert se hagyjál küzdeni az éhezéssel!

 6. Áldj meg minket Úristen,
  s ez adományaidat, amelyeket a Te bőkezűségedből
  akarunk magunkhoz venni a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
 1. Aki ételt, italt adott,
  annak neve legyen áldott! Ámen

 2. Megköszönjük a kenyeret,
  Mi Atyánk, ki vagy az égben,
  Add, hogy segíthessünk annak,
  Aki szenved nagy szükségben. Ámen

 3. Szánd, Uram, a szenvedőket,
  Szánd, Uram, az éhezőket,
  Hiszen ez a te világod!
  Add, hogy mi is értük éljünk,
  Add, hogy dolgozhassunk értük,
  S jöjjön el a te országod!

 4. Hálát adunk neked mindenható Úristen,
  minden jótéteményedért,
  aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

 5. Székely asztali áldás:
  Gondviselő Atyánk, asztaltól kelve
  Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
  Álld meg ezt a házat s ennek gazdáját,
  Fordítsd vissza néki a vendéglátását,
  Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,
  S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen