CELLDÖMÖLK

Szent Miklós-templom

MISEREND

ÉVSZAK
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
VASÁRNAP
Téli időszámítás, Október 1-március 31. között
NYÁRON
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
10:00
TÉLEN
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
10:00

A celldömölki Szent Miklós-templomról

A templom a XIV. században már állt, első ismert plébánosa Péter nevezetű, 1325-ben. Maga a település az 1252. évi oklevélben szerepel először. Vásáros hely volt, vásártartási joggal. A török korban szinte teljesen elpusztult. Romos templomában a helybéli evangélikusok végeztek istentiszteletet, 1626 – 1732-ig. Ekkor került vissza a katolikusokhoz, Erdődy László kegyurasága alatt. Ő renováltatta a templomot, a szentélyben freskókat festetett. (Ezeket átfestették a későbbiek folyamán).
    1732 – 1736-ig a dömölki bencések látták el a lelkipásztori munkát, 1736-tól egyházmegyés papok. 1781-ben kapott új orgonát, majd 1868-ban Carl Hesse osztrák mester készített egy másikat, ami jelenleg is működik. Egy manuálos, a mestertől csak kb. 10 darab van Magyarországon.

Az újabb korban 6. plébánosa Dr. Kresznerics Ferenc esperes, nyelvtudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (elsőként az alsópapság köréből)! 1812 – 1832-ig működött itt, Alsóságon temették el. 1814-ben a nagyon romos templomot helyre állíttatta, megemeltette, a tornyát is átépíttette. Az egyhajós templomot 1935-ben bővítették 3 hajósra, Dr. Kiss Lajos esperes idejében. Ekkor emeltek a katolikus iskolára egy emeletet, épült a katolikus óvoda is.1948-ban a templom belső festése is megújult, Rách-Reich Imre celldömölki mester keze munkája nyomán.

A főoltár képe Szent Miklós püspököt ábrázolja, aki a niceai zsinaton Krisztus istenemberi lényegét védi és magyarázza. Fölötte az Istenszülő Szűz Mária. Radnóti Kovács  Árpád szombathelyi festőművész alkotása, 1961-ből. Szent Miklós a templom patrónusa, védőszentje, a XIV. század óta. A templomban bal oldalt hátul a szobra található.

A templom ékessége a Kresznerics Ferenc által adományozott „Mária a Kisdeddel” kép (Anton Erntl bécsi mester alkotásának másolata, az eredeti a bécsi kapucinusok templomában van). – Kresznerics Ferenc egy 120 kg-os harangot is adományozott szeretett templomának.

A szentély üvegablakai Dr. Kiss Lajos esperes-plébános idejében készültek, az 1930-as években. A baloldali – bűnbánó Szent Péter – az esperes ajándéka, Árpádházi Szent Erzsébet egy családé.