Esti imák

Szelíd világossága
a szent és boldog
és halhatatlan mennyei Atya
isteni dicsőségének: Jézus Krisztus!

Eljővén a napnak
lenyugovásához
és látván az estéli fényt,
áldjuk az Atya és Fiú
és Szent lélek Istent.

Mert Te méltó vagy
hogy minden időben
szent hangon énekeljünk
tenéked, Isten Fia,
ki életet adsz a világnak;
miért is ez a világ
dicsőít Téged.

Ámen

Adjon Isten jó éjszakát,
küldje hozzánk őrangyalát,
terjessze ránk szent áldását,
köszöntsük a Szűz Máriát!

Köszöntsük a Szűz Máriát
Vele együtt ő Szent Fiát,
Jézus, Mária szent neve
legyen nekünk örömünkre.

Íme eltűnt a fényes nap,
felkel-e még nekünk holnap?
Míg számadásom nem egész,
nem vagyok még útra kész.

Íme sötétben maradok,
Jöjjetek élő csillagok,
Ragyogjatok élő tüzek
dicsőült mennyei szentek!

Te is őrző szent angyalom,!
Míg el nem nyer a sírhalom,
míg a testem nyugosztalom,
légy mellettem oltalmazóm!

Ó édes Istenem,
Hálát ad most lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.

Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Amen.

Az est közeledik, a csillagokat
Te vezeted föl, Isten az égre,
a fáradtak most,
a nehéz nap után nyugalmat lelnek.

Jő az est árnyaival:
dicsérjen Téged minden nyelv!
Örömmel mondanak Neked
köszönetet az elbágyadtak,
midőn fáradtságukat kipihenik.

Ki annyi szelídséggel
gondoskodol róluk,
dicséret legyen a Te Fölségednek!
Ki szeretettel telve, minden
alkotásodnak este
enyhítő nyugalmat engedsz,
Uram, kérünk,
adj ennek az egész világnak idelenn
kereszted szent hatalma által
minden gonosztól védelmet
és békességet, és őrizd meg hűségünket
ezen az éjszakán! Ámen.

Kezed közé leteszem
Elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám, örömöm,

Ami jó volt, köszönöm.
Ígérem, még jobb leszek
Őrizd Uram, gyermeked. Ámen.

Szemeimre
Rászállott az álom,
Álmaimért
A jó Istent áldom. Ámen.

Uram, ilyenkor este látom csak igazán, milyen nehéz a napnak minden percében „aprópénzre váltani” még oly nemes törekvéseket is, mint felebarátaink szeretete.

Mert te nem szónoklatokban és szépen kidolgozott értekezésekben kívánod tőlünk ezt a szeretetet, hanem azt akarod, hogy elsősorban azokhoz legyünk jók, megértők, türelmesek, tapintatosak, akikkel együtt élünk, dolgozunk, akikkel meg kell osztanunk a nap minden örömét és nehézségeit – más szóval: mindazokkal, akiket mellénk rendeltél.

Vajon nem térnek-e ma este többen is keserű szájízzel haza éppen miattam? Mert tapintatlan voltam, udvariatlanul, hozzád nem méltóan viselkedtem? Nem okoztam-e súlyos csalódást valakinek is kiábrándító magatartásommal? Uram, bocsáss meg ezért nekem, s engedd, hogy hibámat holnap mielőbb jóvátehessem!

De köszönöm, Istenem, ha a te segítségeddel sikerült ma egy hálás pillantást vagy mosolyt fakasztanom valakinek az arcán.
Adj ma este minden ismerősömnek néhány békés órát szeretteik körében. Azoknak is, akik neheztelnek, azoknak is, akik szívesen emlékeznek rám.

Sejtse meg mindannyiuk a nagy törvényt, hogy egyedül a szeretet az, amelyből minél többet nyújtunk egymásnak, annál több marad belőle a magunk számára.
Ámen.