A megtalált hit öröme

Interjú a Szilasi házaspárral

A Szilasi házaspárt, Szilasi Miklóst és felségét Szilviát kérdeztük a közösen megtalált hit öröméről, a vallásosság és a nagyszülők jelentőségéről a gyermeknevelésben. Szilasi Miklós, szinte napjainkig két multinacionális cégnél dolgozott, mint középvezető. Egy kényszerű váltás után, most egyéni vállalkozó. Szilasi Miklósné Takács Szilvia, kozmetikus. Már egy ideje saját üzlete van Szombathelyen az Oladi lakótelepen.

Miklós: Vallásos családból származom, gyermekkoromban a lukácsházi templomba jártunk. Hosszú évekig ott álltam a Porpáczi plébános úr mellett, mint ministránsa. Egészen tinédzser koromig. Sajnos sok kortársammal együtt eltávolodtam a vallástól. Én is csak karácsonykor és húsvétkor mentem el a templomba. Hosszú idő kihagyása után találtunk vissza az egész családommal a valláshoz, a templomhoz.

 Szilvia: Én nem vallásos családból származom. Magamtól kezdtem a hit keresésébe. De mégis, az igazán nagy fordulatot Mikivel való megismerkedésünk hozta. Kislány koromtól fogva az volt az álmom, hogy majd templomban fogok megesküdni. Miklós családjának biztatására, az ő segítségük hatására, általuk ismerkedtem meg jobban a keresztény hittel. Felnőtt koromban keresztelkedtem meg. Mindez Miklós édesanyjának a közbenjárására, segítségével történt. Végig tőle kaptam a segítséget. Aztán abban, hogy erősebben kötődjünk a vallásunkhoz, hitünkhöz, nagy szerepet játszott a kislányunk: Gréti. Mi vallásosnak éreztük magunkat, de templomba nem, csak ünnepeken jártunk. Gréti saját maga akart a hittanórákra beiratkozni és kérdezte, hogy járhat-e. Mi mondtuk, hogy mindenben támogatjuk, és tulajdonképpen így indultunk el ezen az úton. Egyszer csak ott találtuk magunkat a Székesegyházban. Annyira megfogott bennünket a légkör, hogy szükségét éreztük, hogy jöjjünk. Aztán az életünkben történt egy komoly nehézség, egy nagy betegségen estem keresztül, ami végül is még inkább Isten felé, a vallásosság felé vitt engem, minket.

Úgy érezte a betegsége idején, hogy érdemes Istenhez fordulni?

Sz.: Igen, teljesen bizonyos volt számomra. Amikor a műtétre vittek, a férjem velem volt, és tudtam, hogy velem van Ő is. Tudtam, hogy bent sem leszek egyedül.

M: A hit ebben az esetben is Szilviának a teljes lelki megnyugvást hozta. Nagy dolog volt számunkra, hogy visszakerülhettünk a templomba, hogy vasárnaponta részt vettünk a szentmisén. Szívesen hallgattuk Varjú Gábor atya prédikációit. Az ő gyakorlatias és az élethez közelálló prédikációi tartottak meg minket akkor ezen az úton.

Sz.: Számomra meglepő volt, hogy a prédikációkból mindig jött egy olyan mondat és egy olyan szó, amiben kapaszkodót találtam. Megtaláltam a kivezető utat a betegségből és mindabból, ami lenyomott volna. Mély segítséget, és segítő kezet tapasztaltam meg Gábor atyán keresztül. Mintha kinyúlt volna felém Isten keze. Ragaszkodom a Székesegyházban átélt hitbeli tapasztalatokhoz, de Gábor atyához is, mert hiszen ő erősített minket ebben.

M: Úgy tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen minden atyától, akit hallgatunk, minden szentmisén kapunk valami olyan pluszt, amire a mindennapokban nagy szükségünk van. Tudunk töltődni és megfogja az embert lelkileg.

Az elsőáldozás ünnepére együtt készültek a kislányukkal, hogyan élték meg?

Sz: Csodálatos dolognak. Nagyon készültünk rá, és Gréti is nagyon készült.

M: Igen. Számomra még az volt nagyon szép, hogy visszahozta a gyermekkoromat. Én ugyan egészen kiskoromban voltam elsőáldozó. Gréti kicsit idősebben, de örültünk, hogy maga talált rá erre a lelkének fontos dologra.

De nem Önök nélkül. Hiszen a szülei példája nélkül nem jutott volna el mégsem idáig.

M.: Igen, kellettünk ehhez mi is természetesen. Biztattuk, szinte családi megvilágosodás volt. Valami mély visszatalálás.

Sz: Megismerkedésünktől kezdve bennünk volt a hit, csak mindig más szinten. Nem tudom miért, de nem sikerült a templomig eljutni. És úgy látszik, kellett ez a lépés a gyermek részéről.

A 13 – 14 éves gyermekek vallásos nevelése nem könnyű. Önök hogyan gondolják?

Sz.: Beszélgetések segítségével. Nem erőszakosan. Megbeszéljük a dolgokat.

M.: Gyermekünk a családunk élethelyzete miatt felnőtt közegben nőtt fel. Ezért jobban tudott beszélgetni velünk, mint néha a korabeli gyerekekkel. A beszélgetés Gréti számára, ahogy a mi számunkra is, nagyon fontossá vált az életben, a mindennapokban.

Sz.: Mondjuk is a kislányunknak, kérdezzél nyugodtan, mi őszintén válaszolunk, ha gondod van, fordulj hozzánk, segítünk, megbeszéljük. Nyíltan válaszolunk.

Úgy gondolom, nagyon szerencsés az a gyerek, akinek vannak nagyszülei, esetleg, mint az Önök esetében, dédszülei. A gyermek vissza tud menni a család történetében.

Sz.: Nagyszülők élete, a velük való együttlét nagy szerepet játszik, játszott a gyermekünk életében. De mondhatjuk, hogy a férjem és az én életemben is.

M.: Így van. Az igaz emberré való nevelésben, mindkét oldalon a nagyszülők jelenlétére is nagy szükség volt. Gréti neveltetésében a nagyszülők példája nagy szerepet játszik. Egyik oldalon a vallásos nevelés, példa is jelen volt.

Sz.: A gyermekünk úgy nőtt, hogy látta a nagyszülei, dédszülei életét, velük szoros kapcsolatban volt, talán ez is hozzájárult az érzékenységéhez, az empátia kialakulásához.

M.: Értékek között nőtt fel. Pl. érték az idős ember. Én úgy gondolom, az életre lett nevelve. Nem a virtuális világban létezik. Kisgyerek kora óta aktívan részt vett a nagyszülők, dédszülők segítésében. Nálunk nincs a gyerek szobájában TV. Nem tartjuk szükségesnek. Ha valamit nézni szeretnénk, megegyezünk, előre kiválasztunk valami filmet, amit közösen megnézhetünk. Jobbnak tartjuk, mintha a gyerek nézne kontrollálatlanul mindenfélét, főleg éjjel. De persze nem akartuk burokban nevelni. Neki is megvannak a szükséges modern technikai eszközök, ami a tanuláshoz, vagy a mindennapi élete bonyolításához kell.

Sz.: Néha olyan „Kakukk-tojás” szülőknek érezzük magunkat. Azok az értékek, amiket mi fontosnak tartunk, mintha kevésbé látszanának a társadalom egészében. És néha furcsának is érezzük ezt. Talán valami baj van velünk?

Nincsenek egyedül. Újra megerősödöm abban a gondolatban, hogy szükséges lenne a plébániákon házas- vagy tizenéves gyermekeket nevelő házas csoportra, ahol a szülők kicserélhetik tapasztalataikat, és nem érzik egyedül magukat. Más. Legyen feladata a családban a gyereknek?

M., Sz.: Nem legyen, kell.

Sz.: Jó az, hogy már tizenévesen szükség van az ő hozzájárulására a család szép életéhez. Például megtanulja a pénz értékét. Otthoni munkákban, pedig tegye, ami szívből jön.

M.:. Ha nincs bevonva a gyermek a család mindennapjaiba, csak a szobája a területe, mit lát a valóságos életből? Vannak, akiknek ölükbe esnek a különböző javak, és ha nem? Ha valaki mindig megcsinált körülötte mindent, hogyan alakul ki benne, hogy nekem is tenni kellene valamit otthon.  Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekkel a szülők leüljenek, beszélgessenek, csak úgy, pl. közös étkezések alkalmával. A kisgyerek, a nagyobb és a fiatal elmerje mondani a szüleinek: mi van vele, mi a helyzet körülötte. Ne féljenek a reakcióktól. Együtt beszélgessenek, ő is hadd mondhassa el, amit érez.

Sz.: Nem szabad, hogy egy gyerek féljen a szüleitől, így gondolom. Sokan nem mernek kérdezni, például a párkapcsolatról, az együtt járásról. Nem kérdezik meg, hogy most mit tegyek?

M.: Mindenki rohan, mindenki dolgozik, nincs idő a gyerekkel leülni. Pont a közös étkezések azok, amelyre azt mondhatjuk, hogy mi is a saját szüleinktől hoztuk otthonról. Legalább a vacsora vagy az ebéd idejére együtt ül a család. Felnőtt, gyerek kényszerítse magát arra, hogy legalább arra a fél órára legyünk együtt. Lehet, hogy sok családban ez rendszeresen nem megvalósítható, de amikor lehet, meg kell ragadni az alkalmat. A családunk számára fontos mondat: Az emberi kapcsolatok mindenek felett.

Szerző: Salamon Viktória